In een notendop

  • Het onderzoek naar het effect van koffie, en met name cafeïne, op de vochtbalans richt zich op twee afzonderlijke terreinen: cafeïneconsumptie tijdens inspanning onder sporters en cafeïneconsumptie tijdens rust onder de algemene bevolking.
  • Uit studies naar effecten van cafeïne tijdens inspanning is gebleken dat gematigde cafeïneconsumptie niet bijdraagt aan uitdroging van het lichaam.
  • Goede kwaliteitsstudies wijzen uit dat tijdens het sporten niet alleen gematigde koffieconsumptie gunstig voor de duurprestaties maar ook de vochtbalans op peil houdt.
  • Het advies aan sporters om af te zien van gematigde hoeveelheden cafeïnehoudende koffie voor het behoud van een goede vochtbalans is ongegrond gebleken.
  • Uit de meest onderzoeken en literatuurstudies naar de effecten van cafeïne tijdens normale dagelijkse activiteiten blijkt dat gematigde cafeïneconsumptie bijdraagt aan de vochtinname en niet leidt tot uitdroging of extra vochtverlies.
  • Hoewel er indicaties zijn dat cafeïne op de korte termijn een licht diuretisch effect heeft, is dit effect niet sterk genoeg om de voordelen van de vochtinname vanuit koffiedrinken ongedaan te maken.
  • Zwarte koffie bestaat voor meer dan 95% uit water. De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) heeft vastgesteld dat er sprake is van een oorzaak-gevolgrelatie tussen de inname van vocht en het behoud van normale fysieke en cognitieve functies.

Conclusie: het wetenschappelijke bewijs van de afgelopen jaren onderschrijft dat gematigde consumptie van cafeïnehoudende dranken, zoals koffie, niet leidt tot uitdroging. Het advies om zich te onthouden van gematigde hoeveelheden koffie om de vochtbalans op peil te houden is ongegrond.


Deze informatie is bedoeld voor gezondheidsprofessionals. © 2015, Kenniscentrum Koffie en Gezondheid