Vraag & Antwoord: Hart & Vaten

Ik heb gehoord dat de bloeddruk stijgt door cafeïne. Klopt dat?

Er is bewezen dat cafeïne de bloeddruk op de korte termijn verhoogt. Onderzoek wijst er echter op dat bij mensen die regelmatig koffiedrinken meer factoren een rol spelen dan alleen cafeïne, en dat sommige daarvan een tegenovergestelde werking hebben. Andere stoffen in koffie, zoals antioxidanten, oplosbare vezels en kalium, zouden een gunstig effect kunnen hebben op de bloeddruk.

Kan de bloeddruk stijgen door koffiedrinken?

Het effect van koffieconsumptie op de bloeddruk is relatief klein en koffiedrinken wordt doorgaans niet beschouwd als belangrijke risicofactor voor verhoogde bloeddruk.

Ik heb gehoord dat koffiedrinkers een hoger cholesterolgehalte hebben dan mensen die geen koffie drinken. Klopt dat?

Het drinken van filterkoffie wordt niet in verband gebracht met een verhoogd cholesterolgehalte. Bij het drinken van kookkoffie, Turkse of Griekse koffie is echter een stijging aangetoond van zowel het totale cholesterolgehalte als het LDL-cholesterolgehalte in het bloed. De reden hiervoor is dat de cholesterolverhogende bestanddelen van koffie bij filterkoffie achterblijven in het papieren filter (Jee, 2001).

Is koffie slecht voor het hart?

Nee. Onderzoek toont aan dat koffiedrinken geen verband houdt met het onstaan van hart- en vaatproblemen, waaronder een hartinfarct, hartritmestoornissen of een verhoogde bloeddruk.

Is koffie veilig voor mensen met hartproblemen?

Gematigde koffieconsumptie (3-4 kopjes per dag) is voor veel patiënten met hartaandoeningen veilig. Mensen die zich zorgen maken over de gezondheid van hun hart wordt aangeraden hun arts te raadplegen.

Kan koffie goed zijn voor het hart?

Sommige studies hebben aangetoond dat koffieconsumptie bij vrouwen het risico op een beroerte kan verkleinen (Lopez-Garcia, 2009). Dit inzicht is echter nog in een vroeg stadium en er kunnen nog geen harde conclusies aan worden verbonden.

Komen de cholesterolverhogende bestanddelen in alle koffie voor?

De koffiebestanddelen die verantwoordelijk worden geacht voor een cholesterolverhogend effect zijn cafestol en kahweol. Deze komen van nature voor in het olieachtige gedeelte van koffie. De hoeveelheden zijn afhankelijk van het type koffie en de zetmethode. Filterkoffie bevat bijvoorbeeld een zeer lage concentratie van deze vetoplosbare stoffen omdat ze achterblijven in het papieren filter (Jee, 2001). Daarentegen bevat koffie die met een cafetière wordt gezet, Scandinavische kookkoffie en Griekse of Turkse koffie, een hogere concentratie van deze bestanddelen (cafestol en kahweol). Oploskoffie bevat nagenoeg geen cholesterolverhogende bestanddelen en espresso bevat ongeveer de helft van de hoeveelheid cafestol en kahweol ten opzicht van ongefilterde koffie. Indien in beperkte hoeveelheden geconsumeerd is het verwachte effect op het cholesterolgehalte bij espressokoffie nagenoeg verwaarloosbaar.

Moet ik stoppen met koffiedrinken om mijn hart gezond te houden?

Er is geen overtuigend bewijs dat stoppen met koffiedrinken directe voordelen heeft voor de gezondheid van het hart. Mensen die zich zorgen maken over de gezondheid van hun hart wordt aangeraden hun arts te raadplegen.

Zijn er andere zetmethoden die hetzelfde effect hebben?

Koffie die met een cafetière wordt gezet, Scandinavische kookkoffie, Griekse en Turkse koffie bevatten een hoger gehalte aan cholesterolverhogende koffiebestanddelen, zoals cafestol en kahweol. Wanneer grote hoeveelheden van deze koffies worden geconsumeerd kan dat gevolgen hebben voor het cholesterolgehalte in het bloed. Dit effect is van voorbijgaande aard en vermindert zodra men stopt met het drinken van deze koffies.