Maagkanker

Een reeks van meta-analyses over het verband tussen koffieconsumptie en het risico op maagkanker laten wisselende resultaten zien. Hoewel uit de meeste blijkt dat er geen verband is tussen de consumptie van koffie en het risico op maagkanker, is verder onderzoek nodig om definitieve conclusies te kunnen trekken.

  • Een meta-analyse van 23 studies vond geen verband tussen de consumptie van koffie en de ontwikkeling van maagkanker. Dit werd onderzocht in een cohort (relatief risico 1,02) en in een case-control studie (relatief risico 0,97) (Botelho, 2006).
  • Ook een meta-analyse uit 2014 concludeerde dat koffie niet is geassocieerd met het risico op maagkanker. De auteurs meldden wel dat roken, een mogelijk verstorende factor, de resultaten kunnen vertekenen (Xie, 2014).
  • Van 5 meta-analyses uit 2015 concludeerden er twee dat koffie geen verband heeft met het risico op maagkanker (Li, 2015, Liu, 2015) en drie suggereerden dat consumptie van koffie werd geassocieerd met de ontwikkeling van maagkanker (Zeng, 2015, Shen, 2015, Deng, 2015). Sommige studies meldden wisselende resultaten bij deelnemers uit de Verenigde Staten ten opzichte van Europeanen en Aziaten evenals bij diegenen die maximaal 10 jaar werden gevolgd (Liu, 2015), terwijl anderen suggereerden dat de consumptie van koffie mogelijk een risicofactor is voor één soort maagkanker (bij de cardia, de maagingang vanuit de slokdarm) (Liu, 2015, Deng, 2015); er is daarom verder onderzoek nodig om duidelijkheid te krijgen.
  • Het rapport van het World Cancer Research Fund uit 2007 vermeldt koffie in de categorie 'Beperkt bewijs - geen conclusie' in relatie tot maagkanker.

Deze informatie is bedoeld voor gezondheidsprofessionals. © 2015, Kenniscentrum Koffie en Gezondheid