Fysiologie

Absorptie en metabolisme van cafeïne

Na consumptie wordt cafeïne snel en efficient geabsorbeerd en in het lichaam verspreid. Maximale piekplasmaconcentraties worden bereikt na 15 tot 120 minuten. Cafeïne heeft een halfwaardetijd van circa 4 uur, hoewel dit bij sommige groepen consumenten langer of korter is. Rokers breken cafeïne doorgaans sneller af dan niet-rokers, terwijl de afbraak bij zwangerschap wordt vertraagd, met name tijdens de latere fases. De verwijdering van cafeïne uit het lichaam via de nieren gebeurt met name na omzetting van cafeïne in de lever; vandaar dat leveraandoeningen impact kunnen hebben op de eliminatiesnelheid. Dit kan ook het geval zijn bij personen die bepaalde medicijnen gebruiken die in de lever worden omgezet.

Genetische verschillen in absorptie en metabolisme

Genetische verschillen kunnen van invloed zijn op de effecten van cafeïne. Zo wordt er een relatie verondersteld tussen de verschillende verschijningsvormen (polymorfisme) van de adenosine-A2A-receptor en cafeïneconsumptie5: de kans dat er sprake is van het ADORA2A 1083TT genotype lijkt af te nemen naarmate de gebruikelijke cafeïneconsumptie toeneemt. Dit kan betekenen dat er mogelijk een biologische grondslag is voor het consumptiegedrag van mensen ten aanzien van cafeïne en dat mensen met dit genotype minder gevoelig zijn voor het effect ervan. De omzetting van cafeïne kan mogelijk beïnvloed worden door diverse uitingsvormen van de gencodering voor het enzym dat verantwoordelijk is voor 95 procent van de omzetting van cafeïne (het isozym cytochroom P450 1A2). Door deze verschillen zou er onderscheid gemaakt kunnen worden in mensen met een traag of snel cafeïnemetabolisme.


Deze informatie is bedoeld voor gezondheidsprofessionals. © 2015, Kenniscentrum Koffie en Gezondheid