Maagdarmstelsel

Dyspepsie

Dyspepsie laat zich omschrijven als een pijnlijke, slechte of verstoorde spijsvertering die mogelijk gepaard gaat met misselijkheid en braken, brandend maagzuur, een opgeblazen gevoel en een zwaar gevoel op de maag. De spijsverteringsproblemen kunnen een aanwijsbare oorzaak hebben, zoals een bacteriële of virale infectie, peptische maagzweer, galblaas- of leveraandoening. Vaak is er echter geen lichamelijke oorzaak aan te wijzen. Er zijn aanwijzingen dat functionele dyspepsie mogelijk samenhangt met afwijkende motiliteit van het bovenste deel van het spijsverteringskanaal. Maagproblemen kunnen ook een reactie zijn op stress. Factoren in het voedingspatroon, waaronder koffie en cafeïne, worden vaak met deze klachten in verband gebracht. Er is echter geen overtuigend wetenschappelijk bewijs dat cafeïne hierbij een rol speelt.

De onderzoeken tot op heden zijn gericht geweest op koffie en niet uitsluitend op cafeïne. Er lijkt geen verband te bestaan tussen maag-darmklachten en de consumptie van koffie (Boekema, 2001). Een onderzoek onder 8.407 volwassenen in het Verenigd Koninkrijk heeft een significant verband aangetoond tussen de aanwezigheid van helicobacter pylori en dyspepsie, maar geen verband met koffieconsumptie (Moayyedi, 2000). Er wordt gesuggereerd dat maagirritatie niet te wijten is aan cafeïne maar aan andere specifieke koffiebestanddelen, waarvan er sommige bekend zijn (Rubach, 2011).

Gastro-oesofageale refluxziekte (GORD)

Gastro-oesofageale refluxziekte (GORD) is het terugstromen van zure maaginhoud naar de slokdarm. Mensen met refluxklachten hebben last van een branderig gevoel wanneer er een overmatige hoeveelheid zuur naar de slokdarm stroomt. Bij een meta-analyse uit 2013 (Kim, 2013a) is gekeken naar 15 patiënt-controleonderzoeken die tot december 2012 waren gepubliceerd. Hieruit is geen significant verband gebleken tussen het risico op GORD en koffieconsumptie.

Peptische maagzweren

Peptische maagzweren zijn open zweren in het maagslijmvlies en het bovenste gedeelte van de twaalfvingerige darm. Deze zweren ontstaan door chronische ontstekingen en hangen vaak samen met een infectie, regelmatig gebruik van pijnstillers als aspirine, ibuprofen of niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmidddelen (NSAID's). Ook genetische factoren kunnen een rol spelen bij peptische maagzweren. Het meest voorkomende symptoom bij peptische maagzweren is buikpijn. Wetenschappelijk onderzoek heeft tot op heden geen verband aangetoond tussen koffieconsumptie en de kans op zweren in de twaalfvingerige darm. In het meest recente onderzoek (2013) werden 5.451 gezonde Japanse koffiedrinkers vergeleken met 2.562 niet-koffiedrinkers. De onderzoekers hebben hierbij geen verband aangetroffen tussen koffieconsumptie en maagzweren of zweren in de twaalfvingerige darm (Shimamoto, 2013).


Deze informatie is bedoeld voor gezondheidsprofessionals. © 2015, Kenniscentrum Koffie en Gezondheid