Botgezondheid

In een notendop

Volgens het merendeel van de beschikbare studies is er geen sprake van een significante relatie tussen cafeïne-inname en botdichtheid.

Koffie en botgezondheid

Uit een studie naar 32 observationele onderzoeken in 2002 is geen algeheel nadelig effect gebleken van cafeïne op de gezondheid van botten. Mogelijke nadelige gevolgen voor de botmineraaldichtheid werden met name gemeten bij bevolkingsgroepen met een onvoldoende calciuminname of een zeer hoge koffieconsumptie (meer dan 9 kopjes per dag).

Rol cafeïne en andere bestanddelen

De interactie tussen koffiebestanddelen en de gezondheid van botten is onduidelijk. Er is echter wel sprake van een verband tussen cafeïne-inname en botmineraaldichtheid.

Meer informatie

Een goede conditie van het skelet is in deze tijd van vergrijzing een belangrijk aandachtspunt, aangezien een afname van de botmineraaldichtheid in verband wordt gebracht met een verhoogde kans op osteoporose en botbreuken, met name van de heupen, de ruggenwervel en polsen.