In een notendop

  • In een uitgebreide review is geen algeheel nadelig effect gebleken van cafeïne op de gezondheid van botten. Een potentieel nadelig effect op de botmineraaldichtheid werd met name waargenomen bij bevolkingsgroepen met een onvoldoende calciuminname of een zeer hoge koffieconsumptie.
  • Vier verdere meta-analyses konden geen verband bevestigen tussen koffie-inname en de kans op botbreuken in het algemeen. Er is een mogelijke relatie tussen koffie-inname en het risico op breuken bij met name vrouwen en ouderen.
  • Bij een cohortstudie uit 2013 bleek een verband tussen cafeïneconsumptie en een lichte afname van de botmineraaldichtheid. Dit vertaalde zich echter niet in een wezenlijk grotere kans op osteoporose of osteoporotische botbreuken.
  • Er zijn momenteel onvoldoende gegevens om tot een overtuigende conclusie te komen en er is nader onderzoek vereist.

Deze informatie is bedoeld voor gezondheidsprofessionals. © 2015, Kenniscentrum Koffie en Gezondheid