Diabetes

In een notendop

De gepubliceerde onderzoeken in de afgelopen jaren wijzen consistent op een verband tussen regelmatige, gematigde koffieconsumptie en een verlaagde kans op diabetes type 2.

Koffie en diabetes type 2

In 2002 werden bij een Nederlands cohortonderzoek onder 17.111 volwassenen 306 nieuwe gevallen van diabetes type 2 vastgesteld en werd aangetoond dat proefpersonen die minimaal 7 kopjes koffie per dag dronken 50% minder kans hadden op diabetes type 2 (van Dam, 2002) . Het ging hierbij om een statistisch significant verband. Sindsdien is deze bevinding in ruim een tiental andere onderzoeken onder andere bevolkingsgroepen bevestigd.

Potentiële mechanismen

Het enige wat nog ontbreekt aan de veronderstelde sterke relatie tussen de consumptie van cafeïnehoudende koffie en cafeïnevrije koffie of thee en een verlaagde kans op diabetes type 2 is een plausibel mechanisme. Speelt cafeïne een rol?

Meer informatie

Bij diabetes type 2 (niet-insulineafhankelijke diabetes, NIADM, of ouderdomssuiker) raken weefsels zoals spieren, lever en vetweefsel, ongevoelig of resistent voor de werking van insuline. Hierdoor is er meer insuline nodig om dezelfde reactie te verkrijgen.