In een notendop

De gepubliceerde onderzoeken in de afgelopen jaren wijzen consistent op een verband tussen regelmatige, gematigde koffieconsumptie en een verlaagde kans op diabetes type 2. Dit heeft mogelijk een belangrijke impact in het licht van het hoge en nog steeds stijgende aantal mensen dat aan diabetes lijdt.

  • Het verband tussen koffieconsumptie en een verlaagd risico op diabetes type 2 is duidelijk aanwezig binnen verschillende bevolkingsgroepen en vertoont een consistente dosis-respons relatie, d.w.z. dat het risico afneemt bij een stijgende consumptie. Iedere extra kop koffie tot maximaal 6-8 koppen per dag (met of zonder cafeïne) wordt in verband gebracht met een verlaging van de kans op diabetes type 2 met 5-10%.
  • Het statistisch significant verband in combinatie met de consistente dosis-respons duiden sterk op een daadwerkelijk verband tussen gematigde koffieconsumptie en een lagere incidentie van diabetes type 2.
  • Wat nog ontbreekt, is kennis omtrent het mechanisme dat dit verband kan verklaren. De bevindingen tot nog toe zijn niet eenduidig, hoewel recente observaties van de gunstige gevolgen van koffieconsumptie op een aantal markers van subklinische ontstekingen veelbelovend zijn.

Deze informatie is bedoeld voor gezondheidsprofessionals. © 2015, Kenniscentrum Koffie en Gezondheid