Galstenen

In een notendop

Twee omvangrijke prospectieve cohortonderzoeken waarbij is gekeken naar de relatie tussen koffieconsumptie en het ontstaan van galblaasaandoeningen, maken consistent melding van statistisch significante inverse verbanden tussen koffieconsumptie en het risico op symptomatische galstenen.

Koffie en de galblaas

Bij vier prospectieve cohortonderzoeken is gekeken naar mogelijke verbanden tussen koffieconsumptie en het ontstaan van galblaasaandoeningen (of symptomatische galstenen).

Potentiële mechanismen

Het inverse verband tussen koffieconsumptie en het ontstaan van symptomatische galstenen (of galblaasaandoeningen) is alleen waarneembaar bij cafeïnehoudende koffie en niet bij cafeïnevrije koffie (Leitzmann, 1999a, Leitzmann, 2002b), wat zou kunnen wijzen op een gunstig effect van cafeïne.

Meer informatie

In de galblaas wordt gal opgeslagen, een vloeistof die, afgegeven aan de dunne darm, vetten emulgeert en helpt verteren. Galstenen bestaan voor 80% uit vast cholesterol en voor het overige deel uit vast bilirubine (het belangrijkste galpigment). Galstenen worden doorgaans vastgesteld met behulp van echografie, maar er zijn ook andere procedures mogelijk, zoals röntgentechnologie.