Meer informatie

In de galblaas wordt gal opgeslagen,  een vloeistof die, afgegeven aan de dunne darm, vetten emulgeert en helpt  verteren. Galstenen bestaan voor 80% uit vast cholesterol en voor het overige deel uit vast bilirubine (het belangrijkste galpigment). Galstenen worden doorgaans vastgesteld met behulp van echografie, maar er zijn ook andere procedures mogelijk, zoals röntgentechnologie.

Zo’n 80% van alle mensen met galstenen heeft geen last van symptomen (niet-symptomatische galstenen). In een klein aantal gevallen veroorzaken galstenen echter hevige buikpijn (symptomatische galstenen) en kunnen ze leiden tot ontsteking van de galblaas, met een galblaasaandoening tot gevolg.

Uit onderzoek is gebleken dat in tussen de 6 en 22% van de Europese bevolking last heeft van galstenen (Aerts & Penninckx, 2003).

In de Verenigde Staten wordt geschat dat meer dan 20 miljoen mensen een galblaasaandoening hebben (Everhart, 1999). Hoewel galblaasaandoeningen slechts een lage sterftekans hebben (0,6%), zeker als we weten hoe vaak galstenen voorkomen, waren er in 2004 (Everhart, 2009) 1092 sterfgevallen gerelateerd aan galstenen in de VS. Echter, sinds 1950, toen er meer dan 5000 sterfgevallen waren door galsteenaandoeningen, is het percentage met meer dan 50% gedaald tussen 1979 en 2004, de grootste daling van alle spijsverteringsaandoeningen in de Verenigde Staten.


Deze informatie is bedoeld voor gezondheidsprofessionals. © 2015, Kenniscentrum Koffie en Gezondheid