Bloeddruk

De meest uitgebreide publicatie over gemiddelde koffieconsumptie en bloeddruk stamt uit 2008 (Geleijnse, 2008). In dit artikel wordt een overzicht gegeven van het huidige epidemiologische bewijs voor het verband tussen koffieconsumptie, bloeddruk en het risico op hypertensie.

  • Cross-sectionele onderzoeken wijzen op een omgekeerd lineair of U-vormig verband tussen gemiddelde koffieconsumptie en bloeddruk onder diverse bevolkingsgroepen.

  • Prospectieve onderzoeken wijzen op een beschermend effect van koffieconsumptie (4 of meer kopjes per dag) tegen hypertensie, met name onder vrouwen. Daarnaast is er mogelijk een lager risico op hypertensie onder koffieonthouders.

  • Gerandomiseerde gecontroleerde studies, veelal kortdurend (1-12 weken), tonen aan dat de consumptie van circa vijf kopjes koffie per dag leidt tot een lichte bloeddrukstijging (1-2 mm Hg) ten opzichte van koffieonthouding of de consumptie van cafeïnevrije koffie.

Hoewel de exacte aard van het verband tussen koffie en bloeddruk nog onduidelijk is, wijst het algehele bewijs er op dat regelmatige consumptie van cafeïnehoudende koffie niet leidt tot een verhoogd risico op hypertensie.


Deze informatie is bedoeld voor gezondheidsprofessionals. © 2015, Kenniscentrum Koffie en Gezondheid