Meer informatie

  • In Europa zijn hart- en vaatziekten (HVZ), met name coronaire hartziekten en beroerten, de belangrijkste doodsoorzaak en verantwoordelijk voor 52% van alle sterfgevallen bij vrouwen en 42% bij mannen (European Heart Network, 2008). Anders gezegd, overlijden jaarlijks meer dan 4 miljoen mensen aan hart- en vaatziekten. Dit komt neer op één sterfgeval per zeven seconden (Petersen, 2005).
  • Naar verwachting zullen hart- en vaatziekten de belangrijkste doodsoorzaak blijven. Tegen 2030 zullen bijna 23,6 miljoen mensen eraan overlijden.
  • Hart- en vaatziekten kosten de Europese economie naar schatting 196 miljard euro per jaar. De totale kosten van hart- en vaatziekten in de EU zijn toe te schrijven aan de gezondheidszorg (circa 54%), productiviteitsverlies (24%) en de kosten voor de informele zorg voor mensen met hart- en vaatziekten (22%) (European Heart Network, 2008).

Deze informatie is bedoeld voor gezondheidsprofessionals. © 2015, Kenniscentrum Koffie en Gezondheid