Kanker

In een notendop

Er zijn meer dan 500 onderzoeken uit Amerika, Europa en Japan over het mogelijke verband tussen koffiedrinken en kanker. In sommige gevallen kan matig koffiedrinken (3 - 5 kopjes per dag) worden geassocieerd met een lager risico op het ontwikkelen van bepaalde vormen van kanker. De gegevens over borst-, maag- en baarmoederkanker lopen uiteen, en voor blaas- en longkanker suggereren sommige onderzoeken een potentieel verhoogd risico; duidelijk is dat er meer onderzoek nodig is voordat definitieve conclusies kunnen worden getrokken.

Alvleesklierkanker

Uit onderzoek blijkt geen verband tussen koffieconsumptie en een verhoogd risico op alvleesklierkanker. Een aantal daarvan wijzen op een omgekeerd verband.

Baarmoederkanker

Het meeste onderzoek wijst op een mogelijk verband tussen koffieconsumptie en een verlaagd risico op endometrium- of baarmoederkanker, hoewel sommige resultaten uiteenlopen en verder onderzoek vereisen.

Blaaskanker

Er is geen overtuigend bewijs voor een relatie tussen koffieconsumptie en blaaskanker. Tabak en blootstelling aan aromatische amines zijn de twee grootste risicofactoren voor blaaskanker. Ook leefstijlfactoren spelen een rol.

Borstkanker

In het algemeen is er geen verband aangetoond tussen koffieconsumptie en een verhoogd risico op borstkanker. Bij vrouwen vóór de overgang lijkt het drinken van cafeïnehoudende koffie verband te houden met een verlaagd risico op de ziekte.

Darmkanker

Er lijkt een licht gunstig effect te bestaan van matige kofifeconsumptie (3-5 kopjes per dag) op het risico van darmkanker. Dit bleek consistent bij verschillende onderzoeksopzetten (ziekenhuis versus gewone bevolking), geografische gebieden en verschillende verstorende factoren. Van een reeks meta-analyses die de consumptie van koffie en het risico op darmkanker onderzochten, suggereren de meesten een omgekeerd verband. Eén meta-analyse nam geen beschermend effect waar, maar vond ook geen negatief verband tussen koffie en het risico op darmkanker.

Eierstokkanker

Eierstokkanker is de op vijf na meest voorkomende en dodelijke vorm van kanker onder Europese vrouwen. Uit onderzoek tot op heden blijkt geen verband tussen koffieconsumptie en het risico op eierstokkanker.

Hersenkanker

Met name bij mannen bestaat een mogelijk verband tussen koffieconsumptie en een verlaagde kans op hersentumoren.

Huidkanker

Er is geen bewijs voor een verband tussen koffieconsumptie en huidkanker. Cafeïne beschermt mogelijk de huidcellen tegen de schadelijke effecten van UVB-straling.

Leukemie

Er is een beperkt aantal studies op het gebied van koffiedrinken tijdens de zwangerschap in relatie tot kinderleukemie. Terwijl sommige onderzoeken een verband suggereren tussen koffiedrinken tijdens de zwangerschap en de daarop volgende verhoogde kans op leukemie bij kinderen, is meer onderzoek nodig om dit beter te begrijpen.