Alvleesklierkanker

Uit onderzoek blijkt geen verband tussen koffieconsumptie en een verhoogd risico op alvleesklierkanker. Een aantal daarvan wijzen op een omgekeerd verband.

  • In 1990 oordeelde het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC), onderdeel van de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO), dat er onvoldoende bewijs was voor een verband tussen koffie en alvleesklierkanker. De positieve resultaten van de eerste onderzoeken uit 1970 en 1981 werden toegeschreven aan verstorende variabelen. Bovendien bestond de controlegroep bij deze onderzoeken uit mensen die last hadden van maagdarmaandoeningen waardoor ze waarschijnlijk minder koffie dronken (Arab, 2010).
  • Een rapport van het World Cancer Research Fund International uit 2007 omvat een meta-analyse van 37 case-control studies en 18 cohortonderzoeken, waarbij een relatief risico werd aangetroffen van respectievelijk 1,04 en 1,00 bij koffiedrinkers ten opzichte van mensen die geen koffie dronken. In andere woorden, er werd geen aanwijzing gevonden voor een verhoogd risico op alvleesklierkanker door het drinken van koffie.
  • Bij een grootschalig Japans cohortonderzoek onder 102.137 proefpersonen, die ruim elf jaar werden gevolgd, werd geen verhoogd risico waargenomen door koffieconsumptie (Luo, 2007). Het onderzoek meldde zelfs een verlaagd risico onder mannen die drie kopjes koffie per dag dronken ten opzichte van niet-koffiedrinkers.
  • Een andere meta-analyse, inclusief 14 cohortstudies die het verband tussen koffie en alvleesklierkanker onderzochten, vond een significant omgekeerd verband (relatief risico 0.82) (Yu, 2011).
  • Een andere meta-analyse van 14 cohortonderzoeken uit Europa, de Verenigde Saten en Japan onder 671.080 personen (waarvan 1.496 mensen kanker ontwikkelden), en die ruim 14 jaar werden gevolgd, stelde een omgekeerd verband vast tussen koffiedrinken en het risico op alvleesklierkanker bij mannen. Regelmatige koffiedrinkers hadden 18% minder kans op kanker dan niet-koffiedrinkers; mensen die matig koffie dronken hadden 14% minder risico en grote koffiedrinkers hadden 32% minder risico (Yu, 2011). Over het geheel genomen werd één extra kopje koffie per dag in verband gebracht met 4% minder kans op alvleesklierkanker.
  • Nog een andere meta-analyse van 37 case-control en 17 cohortonderzoeken onder 10.594 patiënten met alvleesklierkanker, liet zien dat er over het algemeen geen overtuigend verband was tussen koffieconsumptie en het risico op alvleesklierkanker zodra roken als verstorende factor werd meegerekend, zelfs bij een hoge koffieconsumptie (Turati, 2011b).
  • Ook troffen twee Italiaanse case-control onderzoeken geen causaal verband aan tussen koffie en het risico op alvleesklierkanker (Turati, 2011a).
  • Het rapport van het World Cancer Research Fund over alvleesklierkanker classificeert koffie als 'Effect op een significant risico is onwaarschijnlijk'. 

Deze informatie is bedoeld voor gezondheidsprofessionals. © 2015, Kenniscentrum Koffie en Gezondheid