Blaaskanker

Er is geen overtuigend bewijs voor een relatie tussen koffie en blaaskanker. Tabak en blootstelling aan aromatische amines zijn de twee grootste risicofactoren voor blaaskanker. Ook leefstijlfactoren spelen een rol.

  • In 1990 oordeelde het Internationale Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) dat er destijds beperkt bewijs was dat koffiedrinken blaaskanker zou veroorzaken. Koffie werd geclassicifeerd in groep 2B (mogelijk kankerverwekkend voor mensen).
  • Uit zeven meta-analyses die hebben gekeken naar het potentiële verband tussen koffie en het risico op blaaskaker, kwamen uiteenlopende resultaten. Gebaseerd op het beschikbare bewijs kunnen nog geen conclusies worden verbonden over het verband tussen koffie en blaaskanker (Sala, 2000, Zeegers, 2001, Pelucchi en La Vecchia, 2009, Zhou, 2012, Huang, 2014, Bai, 2014, Wu, 2015).
  • Een aantal onderzoeken en een meta-analyse meldden een 20% hogere kans op blaaskanker (Sala, 2000, Wu, 2015, Zeegers, 2001) onder koffiedrinkers. Een studie uit 2016 onder 73.346 Japanners (waarvan 274 mensen blaaskanker kregen) concludeerde dat de resultaten duiden op een significant omgekeerd verband tussen koffieconsumptie en blaaskanker (Sugiyama, 2016).
  • In het onderzoek wordt rekening gehouden met een aantal verstorende factoren zoals roken en Aziatische afkomst. Drie meta-analyses suggereren dat niet-rokers een licht verhoogd risico hebben op blaaskanker ten opzichte van mensen die roken (Sala, 2000, Bai, 2014, Wu, 2015); een Japanse studie uit 2016 concludeert echter dat er een omgekeerd verband werd waargenomen tussen koffieconsumptie en blaaskanker, rekening houdend met rokers (Sugiyama, 2016). Andere resultaten suggereren dat koffie wordt geassocieerd met een lager risico op blaaskanker bij Aziatische mensen (Bai, 2014). Ook zijn er studies die een hoger risico op blaaskanker suggereren bij mannelijke koffiedrinkers (Wu, 2015, Pelucchi, 2008). Nader onderzoek is vereist om deze verbanden beter te begrijpen.
  • Het bewijs voor een dosis respons relatie tussen koffie en blaaskanker is tevens beperkt. Een meta-analyse uit 2014 vond geen verband tussen koffie en blaaskanker maar gezien het feit dat de auteurs insignificante verbanden vonden in inname-analyses (hoogste versus geen of laagste inname) en in dosis respons analyses, is ook hier nadere onderzoek vereist (Huang, 2014).
  • Het rapport van het World Cancer Research Fund International over blaaskanker uit 2015 noemt koffie onder de categorie ‘Beperkt bewijs - geen conclusies'.

Deze informatie is bedoeld voor gezondheidsprofessionals. © 2015, Kenniscentrum Koffie en Gezondheid