Baarmoederkanker

Het meeste onderzoek wijst op een mogelijk verband tussen koffieconsumptie en een verlaagd risico op endometrium- of baarmoederkanker, hoewel sommige resultaten uiteenlopen en verder onderzoek vereisen.

  • Data uit een meta-analyse van 2 cohortonderzoeken (201 gevallen) en 7 case-control onderzoeken (2.409 gevallen) toonde aan dat koffiedrinkers 20% minder kans hadden op baarmoederkanker dan niet-koffiedrinkers (relatief risico 0,80) (Bravi, 2009). Er was echter sprake van significante heterogeniteit tussen de onderzoeken. Vergeleken met niet-koffiedrinkers hadden matige koffiedrinkers (1-4 kopjes per dag) 13% minder risico (relatief risico 0,87) op baarmoederkanker en hadden grote koffiedrinkers (meer dan 4 kopjes per dag) 49% minder kans (relatief risico 0,64). Het risico daalde met 7% per extra kopje koffie per dag. Dit kan een aanwijzing zijn voor een omgekeerd verband tussen koffie en endometriumkanker. Het oorzakelijk verband is echter onduidelijk.
  • Drie onderzoeken die geen deel uitmaakten van de meta-analyse kwamen tot dezelfde conclusie. Er werd een dosisafhankelijk effect van koffieconsumptie aangetroffen op een verlaagd risico op endometriumkanker. Amerikaanse vrouwen die meer dan twee kopjes koffie per dag dronken, liepen 29-35% minder risico op endometriumkanker  dan niet-koffiedrinkers (Brandera, 2010, McCann, 2009). Ook Zweedse vrouwen met overgewicht die koffie dronken, hadden minder risico op endometriumkanker (Friberg, 2009).
  • Bij een meta-analyse uit 2011 werd een verlaging van 26% waargenomen van het risico op endometriumkanker onder koffiedrinkers vergeleken met niet-koffiedrinkers, en een verlaging van ruim 30% onder grote koffiedrinkers (Yu, 2011).
  • Een meta-analyse uit 2012, waarbij 6.628 gevallen van endometrium- of baarmoederkanker zijn onderzocht, suggereert een verband tusen verhoogde koffieconsumptie met een verlaagd risico, consistent waargenomen in cohort- en case-control studies (Je and Giovannucci, 2012).
  • Eén van de meta-analyses uit 2015 bevestigde eerdere bevindingen dat de inname van koffie of cafeïne mogelijk de incidentie van endometriumkanker significant kan verlagen. Een sterker verband tussen koffieconsumptie en endometriumkanker werd gevonden bij patiënten die nooit een hormoonbehandeling hadden gehad ofwel een BMI (body mass index) hadden van > 25 (Zhou, 2015). Een andere meta-analyse suggereerde een licht verband voor koffie, maar de auteurs geven aan dat in sommige prospectieve studies alleen een deel van het bewijs is meegenomen (Yang, 2015).
  • Het rapport van het World Cancer Research Fund uit 2013 ten aanzien van Endometriumkanker vermeldt koffie onder de categorie 'waarschijnlijk risicoverlagend voor baarmoederkanker', en geeft tevens aan dat het effect zowel in koffie met cafeïne als in koffie zonder cafeïne is gevonden waardoor het niet alleen aan cafeïne kan worden toegeschreven.

Deze informatie is bedoeld voor gezondheidsprofessionals. © 2015, Kenniscentrum Koffie en Gezondheid