Hersenkanker

Met name bij mannen bestaat een mogelijk verband tussen koffieconsumptie en een verlaagde kans op hersentumoren.

  • De data uit een synthese van 3 Amerikaanse cohortonderzoeken, waaronder 335 patiënten, toonde aan dat consumptie van minimaal 5 kopjes koffie en thee per dag vergeleken met geen thee of koffie, in verband werd gebracht met 40% minder risico op gliomen (hersentumoren) (relatief risico 0,60) (Holick, 2010). Er werd geen verband aangetroffen tussen cafeïnevrije koffie en het risico op gliomen. Bij vrouwen was het significante omgekeerde verband minder sterk dan bij mannen.

  • Een Europees onderzoek uit 2010 (Michaud, 2010) naar 343 gevallen van nieuw vastgesteld glioomgevallen in 9 landen leverde dezelfde resultaten op, d.w.z. 34% minder risico op gliomen onder proefpersonen die meer dan 100 ml (ca. één kopje) koffie en thee per dag dronken vergeleken met personen die minder dronken dan 100 ml per dag (relatief risico 0,66). Ook bij dit onderzoek was het verband bij mannen iets sterker dan bij vrouwen.

  • Een rapport van het World Cancer Research Fund uit 2007 vermeldt koffie niet in relatie tot kanker in het zenuwstelsel (inclusief hersentumoren).


Deze informatie is bedoeld voor gezondheidsprofessionals. © 2015, Kenniscentrum Koffie en Gezondheid