In een notendop

Er zijn meer dan 500 onderzoeken uit Amerika, Europa en Japan over het mogelijke verband tussen koffiedrinken en kanker. Daar komt uit dat een matige consumptie van koffie (3-5 kopjes per dag) geen verhoogd risico op slokdarm-, pancreas-, nier-, prostaat-, ovarium- of huid-kanker oplevert. Koffiedrinken zou daarentegen het risico op mond-, keel-, lever-, hersen-, dikke darm- en rectumkanker juist verminderen. Een verband tussen koffiedrinken en maag-, baarmoeder- en borstkanker is niet eenduidig aangetoond. Een mogelijk verband tussen koffiedrinken en blaas- en longkanker vergt nadere studie vanwege verstorende factoren zoals roken en alcoholgebruik.

 


Deze informatie is bedoeld voor gezondheidsprofessionals. © 2015, Kenniscentrum Koffie en Gezondheid