Leverkanker

Leverkanker is wereldwijd de vijfde meest voorkomende vorm van kanker en staat in Europa op de veertiende plaats (IARC, 2012). Uit onderzoeken over de relatie tussen koffieconsumptie en het risico op leverkanker is een omgekeerd verband naar voren gekomen, en lijkt er een verband te zijn tussen koffie en een vertraagde progressie van leveraandoeningen.

  • Vier meta-analyses (Larsson, 2007, Bravi, 2007, Sang, 2013, Bravi, 2013) concludeerden een significante verlaging van het risico op leverkanker. Eén van deze meta-analyses meldde een verlaging van gemiddeld 40% bij koffiedrinkers ten opzichte van mensen die geen koffie drinken (Bravi, 2013). Resulaten uit een prospectief cohortonderzoek uit 2015 onderschrijven deze aanwijzigingen ten aanzien van een omgekeerd verband van koffie en thee  en een lager risico op leverkanker (Bamia, 2015).
  • Daarnaast toonde een case-control onderzoek in Hongkong onder chronische dragers van het hepatitis B-virus (een groep met een verhoogd risico op leverkanker) aan dat matige koffiedrinkers die vier of meer keer per week koffie dronken 59% minder kans hadden op het krijgen van leverkanker dan mensen die geen koffie dronken. Ook was er sprake van een significant dosisrespons effect (Leung, 2011). Bovendien nam de kans dat hepatitis C evolueerde naar kanker per geconsumeerd kopje koffie met 22% af en nam de kans op ziekteprogressie bij minstens drie kopjes per dag met 62% af (Freedman, 2009).
  • Een in 2015 gepubliceerde studie onderzocht het verband tussen leverkanker en biomarkers, en concludeerde dat het omgekeerde verband tussen koffie en leverkanker deels toegeschreven kon worden aan biomarkers voor onstekingen in de lever (Aleksandrova, 2015).
  • Het World Cancer Resarch Fund in een rapport over leverkanker uit 2015 noemde koffie als een product dat waarschijnlijk het risico op leverkanker verlaagt.

Men gaat momenteel uit van twee mogelijke mechanismen voor het verband tussen koffie en een verlaagd risico op leverkanker of een trager verloop van leverziekte (Nkondjock, 2009, Arab, 2010, Bravi, 2007, Leung, 2011).

  • Cirrose is een belangrijke risicofactor voor het ontstaan van leverkanker en koffie remt de toename van hepatische transaminases, biomarkers van leverziekte.
  • Koffie kan mogelijk het circulerend ijzer (stapeling) doen verminderen en daarmee het risico op leverkanker verlagen.

Om de rol van antioxidanten en andere bestanddelen in koffie te kunnen verduidelijken is nader onderzoek vereist.


Deze informatie is bedoeld voor gezondheidsprofessionals. © 2015, Kenniscentrum Koffie en Gezondheid