Meer informatie

Kanker in Europa

Kanker is de oorzaak van zo'n 20% van alle sterfgevallen in Europa. Met ruim 3 miljoen nieuwe gevallen en 1,7 miljoen sterfgevallen per jaar is kanker na hart- en vaatziekten de belangrijkste doodsoorzaak in Europa (WHO Europe).

Hoewel Europa een achtste van de totale wereldbevolking omvat, ligt een kwart van alle kankergevallen in Europa: jaarlijks ongeveer 3,2 miljoen nieuwe patienten. De mest voorkomende vormen van kanker in Europa waren in 2012 borst-, prostaat-, darm- en longkanker. Samen vormen deze ongeveer 40% van alle kankergevallen (IARC, 'Estimated Incidence of Cancers of both sexes in the European Union).

Koffie en het risico op kanker

In het begin het van de jaren '70 van de vorige eeuw ontstond discussie of er een verband zou kunnen zijn tussen koffieconsumptie en kanker. Dit was naar aanleiding van een publicatie waarin stond dat koffie positief in verband werd gebracht met kanker (Stocks, 1970). De discussie werd heviger in 1981 toen twee publicaties suggereerden dat koffie alvleesklierkanker kon veroorzaken.

In 1991 classificeerde het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) koffie in groep 2B als “mogelijk leidend tot blaaskanker bij mensen”. Deze conclusie werd getrokken op basis van het weinige bewijs dat er toen was. IARC constateerde dat "er een zwak positief verband was tussen koffieconsumptie en de incidentie van blaaskanker, maar dat er geen rekening is gehouden met eventueel verstorende factoren”. IARC vond geen bewijs voor verbanden met andere vormen van kanker.

Binnenkort (mei 2016) evalueert IARC opnieuw het wetenschappelijke bewijs met betrekking tot de relatie tussen koffie en kanker. De classificatie zal opnieuw worden beoordeeld. Aangezien sinds In Amerika, Europa en Japan sindsdien ruim 500 epidemiologische onderzoeken gewijd zijn aan het potentiële verband tussen koffiedrinken en het risico op kanker is deze nieuwe beoordeling een goede zaak.

In diverse publicaties is uitgebreid onderzoek gedaan naar koffiedrinken en het risico op verschillende vormen van kanker (Nkondjock, 2009, Arab, 2010, WCRF, 2007, Yu, 2011a, Malerba, 2013, Je and Giovannucci, 2013, Crippa, 2014, Wierzejska, 2015). Uit een meta-analyse van 40 prospectieve cohortonderzoeken onder ruim 2 miljoen proefpersonen in Europa, Noord-Amerika en Azië, waarbij werd gekeken naar het verband tussen koffieconsumptie en het risico op kanker, werd geconcludeerd dat er geen verband bestaat tussen koffie en een verhoogd risico op kanker (Yu, 2011). Voor sommige vormen van kanker werd een omgekeerd verband aangetroffen tussen koffieconsumptie en het risico op kanker. Daarnaast werd bij een grootschalig Japans cohortonderzoek geen verband aangetroffen tussen koffieconsumptie en verhoogd risico op de totale kankersterfte (Tamakoshi, 2011).

In 2015 heeft de Europese Voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) een wetenschappelijk rapport gepubliceerd over de veiligheid van cafeïne (EFSA, 2015). In het rapport wordt aangegeven dat een cafeïne-inname tot 400 mg per dag* uit alle bronnen geen gevolgen heeft voor de gezondheid van volwassenen in de algemene bevolking. Ook uit eerder onderzoek van andere wetenschappelijke instituten blijkt, bij een gemiddelde koffieconsumptie, geen gezondheidsrisico ten aanzien van hart- en vaatziekten, gezondheid van de botten, het risico op kanker of vruchtbaarheid bij mannen. Ook zijn er geen nieuwe gegevens bekend of andere bevindingen die deze conclusies ontkrachten.

*ongeveer 5,7 mg/kg lichaamsgewicht voor een persoon van 70 kilogram

 

 


Deze informatie is bedoeld voor gezondheidsprofessionals. © 2015, Kenniscentrum Koffie en Gezondheid