Nierkanker

Uit onderzoek blijkt geen verband tussen koffieconsumptie en nierkanker.

  • In de afgelopen dertig jaar is het aantal gevallen van nierkanker gestegen waardoor er momenteel wordt gezocht naar mogelijke verbanden met het voedingspatroon. Onderzoek naar de oorzaak van nierkanker wijst op een verhoogd risico bij roken en overgewicht; groenten en fruit lijken een beschermende werking te hebben.

  • Het World Cancer Research Fund heeft vastgesteld dat in 18 case-control onderzoeken en 5 cohortonderzoeken een duidelijk consistent verband ontbrak tussen koffieconsumptie en nierkanker.

  • Enkele aanvullende overzichtsonderzoeken, waaronder een samenvoeging van 13 prospectieve onderzoeken onder 530.469 vrouwen, 244.483 mannen en 1.478 nierkankerpatiënten, bevestigden het gebrek aan een verband tussen koffieconsumptie en nierkanker (relatief risico 0,99 – gemiddeld voor alle onderzoeken) (Lee, 2007b, Montella, 2009). Ook een meta-analyse uit 2014 vond geen verband (Huang, 2014).

  • In het World Cancer Research Fund rapport uit 2015 over nierkanker wordt koffie vermeld onder de categorie 'Beperkt bewijs - geen conclusies.'

Research consistently suggests there is no link between coffee consumption and kidney cancer.

·         During the last three decades, the incidence of kidney cancer has constantly increased, leading to the search for possible links with diet. The etiology of kidney cancer suggests an increased risk with smoking and being overweight, while fruits and vegetables appear to be protective.

·         The World Cancer Research Fund (WCRF) identified 18 case-control and 5 cohort studies clearly and consistently indicating the lack of a link between coffee consumption and kidney cancer7.

·         A few additional studies reviewed, including a synthesis of 13 prospective studies including 530,469 women, 244,483 men and 1,478 cases of kidney cancer, did not find an association between coffee consumption and kidney cancer (relative risk 0.99 – mean for all studies)64,65, and a 2014 meta-analysis also found no association58.

  • The WCRF 2015 Kidney Cancer Report lists coffee under ‘Limited Evidence – No Conclusion’66.

Deze informatie is bedoeld voor gezondheidsprofessionals. © 2015, Kenniscentrum Koffie en Gezondheid