Meer informatie

De prevalentie van leveraandoeningen binnen de EU wordt geschat op circa 6% (EASL, 2013A). Anders gezegd, lijden zo’n 29 miljoen mensen aan een leveraandoening. Leveraandoeningen leiden in Europa jaarlijks tot 70.000 sterfgevallen. Het is doodsoorzaak nummer vijf en is verantwoordelijk voor iets meer dan veertien procent van alle sterfte. De cijfers lopen per land sterk uiteen, van 54% in Hongarije tot 4% in Nederland.

Hepatitis is de meest voorkomende leveraandoening en komt naar schatting voor bij ruim 10 miljoen Europeanen (EASL, 2013b).

Leverkanker is wereldwijd de 5e grootste oorzaak van kankergerelateerde sterfte en de op 14 na meest voorkomende in Europa (Ferlay, 2010). Het veroorzaakt 5.4% oftwel 695.000 sterfgevallen per jaar 47.000 sterfgevallen in Europa) (EASL). Leverkanker is de belangrijkste doodsoorzaak onder mensen met levercirrose (Sangiovanni, 2004).

Epidemiologische schattingen wijzen in de komende tien tot vijftien jaar op een stijging van het aantal mensen dat risico loopt op een chronische leveraandoening (Burrough en McNamara, 2003).

In 1992 meldde het eerste onderzoek in de Kaiser Permanente Medical Care Program-cohort in Californië dat koffiedrinken mogelijk beschermt tegen levercirrose (Smart en Mann, 1992). Tijdens dit onderzoek werden 59 gevallen van levercirrose gediagnosticeerd. De koffiedrinkers in de studie die 4 of meer kopjes koffie per dag dronken hadden een 80% lager risico op levercirrose dan de niet-koffiedrinkers.

In 1993 werd na een tweede onderzoek door dezelfde groep gemeld dat koffiedrinkers eveneens een 23% lager risico liepen om aan levercirrose te overlijden in vergelijking met niet-koffiedrinkers (Klatsky & Armstong & Friedman, 1993).

De resultaten van deze twee prospectieve cohortonderzoeken waren aanleiding voor een reeks onderzoeken en publicaties over verbanden tussen koffieconsumptie en leveraandoeningen.


Deze informatie is bedoeld voor gezondheidsprofessionals. © 2015, Kenniscentrum Koffie en Gezondheid