Mentale prestaties

In een notendop

Er is overtuigend bewijs dat matige cafeïneconsumptie de alertheid en aandacht (concentratie) verhoogt. De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) heeft vastgesteld dat er sprake is van een oorzaak-gevolgrelatie tussen een dosis van 75 mg cafeïne - de hoeveelheid in circa één standaard kop koffie - en zowel verhoogde aandacht als alertheid.

Alertheid

Cafeïne en visuele aandacht Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar de effecten van cafeïne-inname op de visuele aandacht.

Gewenning

Brain mapping De vraag of cafeïne al dan niet verslavend is, is al jarenlang punt van discussie. De stimulerende en licht versterkende eigenschappen van cafeïne zijn waarschijnlijk de reden dat mensen cafeïne blijven consumeren (Nehlig, 2004).

Slaap

Bij mensen wordt de slaap gemakkelijk beïnvloed door cafeïne. Er is een verband tussen de dagelijkse cafeïneconsumptie, slaapproblemen en slaperigheid overdag (Roehrs, 2008).

Meer informatie

Het is een algemeen erkend feit dat koffiedrinken de waakzaamheid en alertheid verhoogt. De meeste onderzoeken naar koffieconsumptie en de mentale prestaties zijn gericht op cafeïne.