In een notendop

Jarenlange regelmatige gematigde koffie-/cafeïneconsumptie (3 tot 4 gemiddelde kopjes koffie) lijkt een gunstig effect te hebben op onze cognitieve vermogens. Het voorkomt mogelijk de achteruitgang van onze cognitieve vermogens op latere leeftijd en het ontstaan van neurodegeneratieve aandoeningen zoals alzheimer en parkinson. Ook kan het zowel het risico op als de schadelijke gevolgen van een beroerte beperken. Voordat hieraan echter harde conclusies kunnen worden verbonden is nader onderzoek vereist.

  • Verschillende epidemiologische onderzoeken wijzen uit dat jarenlange, regelmatige gematigde koffie/cafeïneconsumptie de fysiologische, leeftijd gerelateerde cognitieve achteruitgang mogelijk vertraagt, met name bij vrouwen en in het bijzonder bij vrouwen ouder dan tachtig jaar.
  • Hoewel onderzoek wijst op een omgekeerd verband tussen jarenlange koffieconsumptie en het risico op de ziekte van Alzheimer zijn de beschikbare epidemiologische onderzoeken heterogeen en ontbreekt nog altijd prospectief onderzoek onder grotere cohorten.
  • Vele epidemiologische onderzoeken maken melding van een omgekeerd verband tussen koffieconsumptie en het risico op de ziekte van Parkinson.
    • Dit verband is dosisafhankelijk wat een indicatie vormt voor een mogelijk causaal effect.
    • Bij proefdieren is gebleken dat de cafeïne in koffie waarschijnlijk de grootste rol speelt bij de mogelijk preventieve werking van koffie bij de ziekte van Parkinson.
  • Diverse onderzoeken bij mensen wijzen op de beschermende werking van koffie tegen de kans op beroerten.
  • De werkingsmechanismen die ten grondslag liggen aan de neurobeschermende werking van koffiebestanddelen zijn nog onduidelijk. Cafeïne speelt een grote rol door het blokkeren van adenosine A2A-receptoren, maar er zijn ook effecten waargenomen van andere koffiebestanddelen op het vasculair systeem in de hersenen, de bloed-hersenbarrière en ontstekingen.

 


Deze informatie is bedoeld voor gezondheidsprofessionals. © 2015, Kenniscentrum Koffie en Gezondheid