Meer informatie

De cognitieve functies bij mensen blijven tot op 60-jarige leeftijd relatief stabiel en zijn daarna geneigd te verminderen, met name tussen het 60ste en 80ste levensjaar. Er zijn aanwijzingen dat de hersenfunctie mogelijk reeds vanaf het 45e jaar afneemt. Bovendien zijn ouderen gevoelig voor het ontwikkelen van neurodegeneratieve aandoeningen, zoals de ziekte van Alzheimer en de ziekte van Parkinson, waarvoor tot op heden geen behandeling bestaat.

Dit is aanleiding geweest voor uitgebreid onderzoek naar het effect van diverse factoren, vooral ten aanzien van het eetpatroon en de levensstijl op cognitieve functies. Van cafeïne is bekend dat het de menselijke cognitieve functie stimuleert en een positief effect heeft op onder meer de alertheid, concentratie, stemming, het leervermogen en het geheugen. Van cafeïne is ook bekend dat het de motorische activiteit bij mensen en dieren stimuleert. Vanwege deze eigenschappen wordt cafeïne als aannemelijke kandidaat beschouwd voor het vertragen en/of voorkomen van fysiologische, leeftijdsgerelateerde cognitieve achteruitgang en van een aantal neurodegeneratieve aandoeningen - alzheimer, parkinson en beroerten. Er is echter meer onder zoek vereist voordat hieraan harde conclusies kunnen worden verbonden.


Deze informatie is bedoeld voor gezondheidsprofessionals. © 2015, Kenniscentrum Koffie en Gezondheid