Lever

Bij onderzoeken naar de relatie tussen koffieconsumptie en de kans op leverkanker is een omgekeerd verband aangetroffen.

  • Epidemiologisch onderzoek wijst erop dat gematigde koffieconsumptie het risico op leverkanker kan helpen verlagen en dat het risico afneemt naarmate de koffieconsumptie toeneemt (Larsson, 2007, Bravi, 2007).

  • Uit verdere epidemiologische onderzoeken onder patiënten met andere leveraandoeningen is een positief effect gebleken van gematigde koffieconsumptie op het beperken van de progressie van de ziekte.


Deze informatie is bedoeld voor gezondheidsprofessionals. © 2015, Kenniscentrum Koffie en Gezondheid