Sportprestaties

In een notendop

Effecten van koffieconsumptie op sportprestaties worden eerder gerelateerd aan de cafeïne in koffie dan aan de drank zelf. Er zijn sterke bewijzen voor het mogelijke ergogene - ofwel prestatiebevorderende - effect van cafeïne.

Duursporten

Een onderzoeksartikel uit 2009 richtte zich op studies waarin het effect van cafeïne op de duurprestatie werd gemeten, waarbij de inspanning langer dan 5 minuten duurde en waarin de deelnemers een vaste afstand moesten rennen, fietsen of roeien. Dit gaf een natuurlijkere weergave van de wedstrijdomstandigheden dan de tijdsduur tot uitputting.

Korte, intensieve spanning

Cafeïne en prestaties bij kortdurende intensieve beweging (anaërobe beweging) Hoewel uit onderzoek is gebleken dat cafeïne bij sommige kortdurende intensieve bewegingsvormen en onder bepaalde omstandigheden mogelijk een gunstig effect heeft, kunnen er nog geen conclusies aan worden verbonden. Volgens de EFSA is nog onvoldoende onderzoek gepubliceerd om een oorzaak- en gevolgrelatie te ondersteunen.

Potentiële mechanismen

Tot voor kort werd aangenomen dat de ergogene effecten van cafeïne zich lieten verklaren doordat deze de oxidatie van vrije vetzuren stimuleerde en er als gevolg daarvan spierglycogeen werd bespaard. Momenteel focust het onderzoek zich op andere mechanismen.

Meer informatie

De effecten van koffieconsumptie op de sportprestaties worden vooral in verband gebracht met de cafeïne in koffie en niet met koffie op zich. De meeste gepubliceerde artikelen hebben betrekking op de effecten van cafeïne tijdens de sportinspanning en niet zo zeer op die van koffie.