Duursporten

Cafeïne en duurprestaties (aërobe beweging)

Een onderzoeksartikel uit 2009 richtte zich op studies waarin het effect van cafeïne op de duurprestatie werd gemeten, waarbij de inspanning langer dan 5 minuten duurde en waarin de deelnemers een vaste afstand moesten rennen, fietsen of roeien. Dit gaf een natuurlijkere weergave van de wedstrijdomstandigheden dan de tijdsduur tot uitputting. Negentien publicaties, met daarin 33 proeven, voldeden aan de selectiecriteria. Dertig proeven lieten na cafeïne-inname een prestatieverbetering zien - een gemiddelde verbetering van 3,2 ± 4,3%.

De algemene conclusie was dat cafeïne-inname een effectief ergogeen hulpmiddel kan zijn voor duursporters wanneer het in gematigde hoeveelheden wordt gebruikt (3-6 mg per kg lichaamsgewicht) vóór en/of tijdens de lichaamsbeweging. Minimaal 7 dagen onthouding van cafeïne vóór het sportevenement leidt tot een optimaal ergogeen effect tijdens het evenement.

Daarnaast heeft de Europese Voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) gemeld dat er een oorzaak- en gevolgrelatie is vastgesteld voor cafeïne-inname en verhoogde duurprestaties (1 uur voorafgaand aan de inspanning 3 mg per kg lichaamsgewicht), duurcapaciteit (1 uur voorafgaand aan de inspanning 3 mg per kg lichaamsgewicht) en een afname in de waargenomen inspanning tijdens de activiteit (1 uur voorafgaand aan de inspanning 4 mg per kg lichaamsgewicht) (EFSA, 2011b).

Cafeïne en spierpijn

In een andere studie werd gekeken naar de effecten van cafeïne op spierpijn gedurende dertig minuten intensief fietsen. Cafeïne-inname (5 mg per kg lichaamsgewicht) leidde tot een statistisch significante vermindering van de intensiteit van spierpijn. Het effect was groter onder de deelnemers die gewend waren aan lagere doses cafeïne.

 


Deze informatie is bedoeld voor gezondheidsprofessionals. © 2015, Kenniscentrum Koffie en Gezondheid