In een notendop

Er is uit het beschikbare wetenschappelijke onderzoek geen positief verband gebleken tussen cafeïneconsumptie en nadelige zwangerschaps- of perinatale gevolgen. De beschikbare onderzoeken van de laatste tien jaar leveren geen overtuigend bewijs dat gematigde cafeïneconsumptie (maximaal 200 mg per dag vanuit alle bronnen, niet alleen koffie) tot een verhoogd risico op zwangerschapscomplicaties leidt.

Over het algemeen worden verbanden met verminderde vruchtbaarheid, vroeggeboorte en congenitale misvormingen niet routinematig waargenomen. De interesse in onderzoeken naar miskramen en foetale groei is toegenomen door de frequentie waarmee melding wordt gemaakt van nadelige effecten in verband met cafeïneconsumptie.

  • Met het ontstaan van misselijkheid, braken en gebrek aan eetlust aan het begin van de zwangerschap vindt in veel gevallen een sterke afname plaats van de koffieconsumptie en daarmee de cafeïne-inname vanuit koffie.
    • Vrouwen met een normale, goed verlopende zwangerschap zullen hun cafeïne-inname in reactie op de zwangerschapssignalen eerder verlagen dan vrouwen die een miskraam krijgen.
    • Een verlaagde cafeïne-inname lijkt, bij een normale zwangerschap, daarom eerder aan de orde te zijn dan een verhoogde cafeïne-inname.
  • De beschikbare onderzoeken van de laatste tien jaar leveren géén onderbouwing voor een verhoogde kans op zwangerschaps- of perinatale complicaties bij een gematigde cafeïneconsumptie (200-300 mg/dag).
    • Het onderzoek naar een effect van cafeïne op de zwangerschap en foetale ontwikkeling wordt bemoeilijkt door het niet volledig kunnen uitsluiten van verstorende variabelen die het resultaat kunnen beïnvloeden, zoals zwangerschapssymptomen, roken en een onjuiste of onnauwkeurige inschatting van de cafeïne-iname.
    • De huidige aanbeveling voor cafeïne-inname tijdens de zwangerschap is om de totale cafeïneconsumptie uit alle bronnen te beperken tot 200 mg per dag (EFSA, 2015). Een gemiddeld kopje koffie bevat circa 85 mg cafeïne, afhankelijk van koffietype en zetsterkte.

Deze informatie is bedoeld voor gezondheidsprofessionals. © 2015, Kenniscentrum Koffie en Gezondheid