Meer informatie

Het is een breed gedragen opvatting dat de eventuele effecten van koffieconsumptie op de zwangerschap eerder samenhangen met cafeïne dan met de koffieconsumptie op zich. De meeste gepubliceerde studies richten zich daarom op de effecten van cafeïneconsumptie en niet op de koffieconsumptie.

In de studie ‘Epidemiologic Evidence concerning the Reproductive Health Effects of Caffeine Consumption: A 2000-2009 Update’ hebben J.D. Peck et al. een evaluatie gemaakt van de wetenschappelijke publicaties over dit onderwerp over een periode van tien jaar (Peck, 2010). Een andere review op basis van epidemiologische, dier- en in-vitrostudies aangevuld met pharmacokinetische studies (Brent, 2011), heeft een risicoanalyse van in utero blootstelling aan cafeïne verricht. De bevindingen uit deze uitgebreide reviews, aangevuld met de resultaten van recentere onderzoeken, staan hieronder samengevat

Deze informatie is bedoeld voor gezondheidsprofessionals. © 2015, Kenniscentrum Koffie en Gezondheid