Vruchtbaarheid

Cafeïne en vruchtbaarheid

Bij onderzoeken naar de invloed van cafeïne op de vruchtbaarheid zijn uiteenlopende factoren onderzocht, zoals de tijdsduur tot de zwangerschap, onvruchtbaarheid en de kwaliteit van het zaad.

Onjuiste - of onnauwkeurige - inschattingen van de cafeïne-inname zijn een belangrijk punt van zorg bij de beperkte hoeveelheid recente onderzoeken naar de hoeveelheid tijd tot de bevruchting en ovulatoire onvruchtbaarheid. Mogelijke onjuiste of onvolledige herinnering en een verkeerde inschatting van de cafeïne-inname kunnen van invloed zijn op het gematigd verband dat wordt gemeld tussen koffie- en theeconsumptie en een langere tijd tot aan de zwangerschap.

Er is geen bewijs gevonden voor een verband met onvruchtbaarheid door ovulatiestoornissen, maar er is waarschijnlijk sprake geweest van een foutieve meting van de cafeïne-inname als gevolg van de timing van de metingen.

Beoordelingen van de zaadkwaliteit hebben geen consistent verband tussen een verminderde kwaliteit en cafeïne-inname aangetoond (Peck, 2010), zoals door een Deens onderzoek is bevestigd (Jensen, 2010).

In een andere Deense prospectieve studie is de relatie tussen cafeïne, koffie, thee en frisdrank en de tijd tot bevruchting onderzocht in een cohort van 3628 vrouwen die van plan waren zwanger te worden. Er bleek weinig verschil in vruchtbaarheid tussen vrouwen met een cafeïne-inname van ≥ 300 mg/dag vergeleken met vrouwen die minder dan 100 mg cafeïne per dag consumeerden of een koffieconsumptie van ≥ 3 consumpties per dag in vergelijking met vrouwen die geen koffie dronken (Hatch, 2012).

Volgens een Australische overzichtsstudie is het beschikbare onderzoek op dit gebied niet eenduidig en nog onvoldoende om richtlijnen voor koffieconsumptie voorafgaand aan de zwangerschap te kunnen geven (Anderson, 2010).

Samenvattend kan worden gesteld dat er geen consistente verbanden zijn aangetoond tussen cafeïne-inname en verminderde vruchtbaarheid.

Deze informatie is bedoeld voor gezondheidsprofessionals. © 2015, Kenniscentrum Koffie en Gezondheid