Over ons

Het Kenniscentrum Koffie en Gezondheid is een stichting welke is ondergebracht bij Koffie en Thee Nederland, voluit de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koffie en Thee. De werkzaamheden van het Kenniscentrum Koffie en Gezondheid worden mogelijk gemaakt door de leden van Koffie en Thee Nederland. Het Kenniscentrum Koffie en Gezondheid geeft geen oordeel of advies over specifieke merken en is op geen enkele manier betrokken bij commerciële activiteiten.

Het Kenniscentrum Koffie & Gezondheid voorziet gezondheidsprofessionals van wetenschappelijk onderbouwde informatie over koffie- en/of cafeïneconsumptie in relatie tot gezondheid. Het Kenniscentrum Koffie & Gezondheid wil op deze wijze een bijdrage leveren aan een gebalanceerde en op feiten gebaseerde visie op koffie als onderdeel van het dagelijks voedingspatroon.

Een belangrijke activiteit van het Kenniscentrum Koffie & Gezondheid is het monitoren en evalueren van wetenschappelijke studies over koffie en/of cafeïne in relatie tot gezondheid. Op de website www.koffieengezondheid.nl wordt een overzicht gepresenteerd van vele wetenschappelijke studies per onderwerp. Daarnaast wordt via leaflets, nieuwsbrieven en persberichten regelmatig actuele informatie verspreid.

Voor achtergrondinformatie maakt het Kenniscentrum gebruik van de Coffee & Health website en verwijst daar ook naar door. Dit is de website van het Europese Institute for Scientific information on Coffee (ISIC). In de totstandkoming en het up-to-date houden van informatie werkt het Kenniscentrum Koffie & Gezondheid nauw samen met dit instituut.

 


Deze informatie is bedoeld voor gezondheidsprofessionals. © 2015, Kenniscentrum Koffie en Gezondheid