Slokdarmkanker

Over het algemeen is er weinig bewijs voor een verband tussen het risico op slokdarmkanker en de hoeveelheid geconsumeerde koffie. Koffie heeft mogelijk een beschermend effect maar er is nader onderzoek nodig.

  • Een literatuuronderzoek verzamelde de gegevens van 22 studies (17 case-control studies, 2 samengevoegde analyses en 3 cohortstudies; 14 afkomstig uit de VS en Europa), gepubliceerd tussen 1974 en 2008, om te kijken naar de relatie tussen koffie en het risico op slokdarmkanker (Islami, 2009). De meeste studies rapporteerden een onveranderd, of verlaagd risico op slokdarmkanker bij 3 of meer koppen koffie per dag. De meeste studies gaven echter ook aan dat het risico hoger werd naarmate de temperatuur van de drank toenam. Het is wel zo dat de exacte temperatuur van de koffie en de hoeveelheid en frequentie van de consumptie, alsmede het type slokdarmkanker, niet bekend waren (Islami, 2009).
  • Uit een grote meta-analyse gepubliceerd in 2011 bleek dat de consumptie van koffie omgekeerd werd geassocieerd met slokdarmkanker (relatief risico 0,55) (Yu, 2011).
  • In 2011 was er nog een grote Noorse prospectieve studie waarbij 389.624 mannen en vrouwen van middelbare leeftijd gedurende ruim 14 jaar werden gevolgd en geen verband vond tussen koffieconsumptie en slokdarmkanker (Tverdal, 2011).
  • Een meta-analyse uit 2013 onder 7.376 slokdarmkankerpatiënten concludeerde dat zowel koffie als groene thee, maar niet zwarte thee, mogelijk een beschermend effect hebben op slokdarmkanker (Zheng, 2013).
  • In het rapport van het World Cancer Research Fund uit 2007, dat een overzicht bevat van de wereldwijde onderzoeksgegevens over de relatie tussen voeding, beweging en 17 typen van kanker, werd koffie niet vermeld in relatie tot slokdarmkanker.

Deze informatie is bedoeld voor gezondheidsprofessionals. © 2015, Kenniscentrum Koffie en Gezondheid